Jogi nyilatkozat

Ez a nyilatkozat szabályozza a webhely és a rajta szereplő valamennyi anyag Ön általi használatát.

A kissmoni.home.blog (a továbbiakban: weboldal, portál, webhely, honlap) használatának megkezdésével valamennyi felhasználó ráutaló magatartással elfogadja az alábbiakban meghatározott felhasználási feltételeket és szabályokat.

A tulajdonos a weboldal adatkezelési rendszerét, a közzétett tartalomért való felelősségre, valamint a szerzői jogra vonatkozó nyilatkozatokat rendszeresen átvilágítja, a portált érintő információkezelés elveit a jogszabályi változások figyelembevételével folyamatosan felülvizsgálja, a szükséges módosításokat végrehajtja. Amennyiben a honlapon fellelhető tartalommal kapcsolatban bármilyen kérdése merülne fel, vagy amennyiben Ön munkánk színvonalának javítása érdekében bármilyen javaslatot vagy megjegyzést kíván tenni, ezt a Segíthetek? oldalon jelzett email címre elküldött elektronikus levél segítségével teheti meg.

A weboldal bármely célú látogatását, használatát mindenki saját felelősségére teszi, saját belátása alapján. A honlapon keresztül letöltött és megismert információ felhasználása önkéntes és kizárólag saját kockázatra végzett tevékenység.

A weboldal látogatásakor – a rákapcsolódással, tallózással, illetve letöltéssel kapcsolatban, közvetlenül, illetve közvetetten vagy véletlenszerűen – felmerülő hibáért, kárért, adatvesztésért, illetve a honlap tartalmi hibáiért vagy hiányosságaiért felelősség a tulajdonost nem terheli.

A weboldalon található információk kizárólag tájékoztatásul szolgálnak, semmilyen körülmények között sem minősülnek befektetési vagy egyéb tanácsadásnak, vagy ajánlásnak, azok nem szolgálhatnak semmilyen döntés, vagy intézkedés alapjául.

A tulajdonos fenntartja azt a jogot, hogy előzetes bejelentés nélkül a portál bármely vagy összes szolgáltatását megszüntesse.

A weboldalon technikai pontatlanságok és helyesírási hibák előfordulhatnak. A tulajdonos fenntartja a jogot, hogy a mindenkor megjelenő tartalmat és az információkban leírt adatokat bármikor, értesítés nélkül megváltoztassa, kijavítsa és/vagy tökéletesítse.

A weboldal tartalma, a feltöltésre kerülő információk folyamatos ellenőrzés alatt állnak annak érdekében, hogy a jó erkölcsbe ütköző információk ne kerüljenek ki, harmadik személyek jogai megvédésre kerüljenek, és a hatályos jogszabályok mindenkor érvényesüljenek. A honlap tulajdonosa jogosult az engedély nélkül feltöltött tartalmak részleges, vagy teljes törlésére. A honlap látogatásával Ön tudomásul veszi és kötelezi magát, hogy nem küld olyan adatot, információt, amely jogszabállyal, más szabállyal, etikai kódex-szel ellentétes lenne.

A webhely honlapja linkek segítségével egyéb honlapokhoz is kapcsolódhat, a tulajdonos ezek rendelkezésre állását, elérhetőséget rendszeresen ellenőrzi, azonban nem szavatolja ezen honlapokra mutató linkek folyamatos elérhetőségét, valamint nem vállal felelősséget az így elérhető oldalak tartalmáért még akkor sem, ha Ön a tulajdonos honlapján szereplő hivatkozással jutott oda.

A tulajdonos nem vállal semmiféle felelősséget a honlap nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, vagy más hasonló okból keletkező közvetlen, vagy közvetett károkért, veszteségekért, költségekért, vagy a honlapon található, vagy azon keresztül elérhető információk pontosságáért, naprakészségéért.

A letöltött, illetve kinyomtatott oldalakon Ön köteles feltüntetni és megőrizni a szerzői jogra és egyéb szellemi tulajdonjogra vonatkozó megjegyzéseket.

A honlapon található valamennyi információ – ide értve minden képi, videó és szöveges tartalmat is – szerzői jogi védelem alatt állnak. Az oldalon – a kiadó beleegyezésével- megjelennek a Világgazdaság nyomtatott és online tartalmai, teljes vagy szerkesztett formában, legalább 24 órás késleltetéssel. Ezen írások felhasználására, harmadközlésére a következő bekezdésben leírtakat kell alkalmazni.

Ön nyilvános vagy kereskedelmi célokra a portál tartalmát – ideértve annak teljes tartalmát, képeit, hang és videó anyagait – sem részben, sem egészben nem terjesztheti, nem módosíthatja, és nem használhatja fel a tulajdonos előzetes, írásbeli hozzájárulása nélkül. Tudomásul veszi és elfogadja, hogy minden, a portálon közzétett tartalom, ellenkező kikötés hiányában szerzői jogvédelem alatt áll, és az a tulajdonos engedélye nélkül az itt leírt feltételektől vagy az adott oldalon található szövegben rögzítettektől eltérően nem használható fel.

A webhely tartalmaz védjegyekre, szabadalmakra, más vagyoni értékű jogokra, valamint egyéb termékekre vonatkozó információkat. A tulajdonos és egyéb harmadik személyek nem engedményezik, és nem ruházzák át Önre az ily módon feltüntetésre került védjegyekben, szabadalmakban, vagyoni értékű jogokban, és egyéb szellemi tulajdonjogokban foglalt személyhez fűződő és vagyoni érdekeiket és jogosítványaikat.

A bejegyzett nevek minden esetben a jogosult cégek kizárólagos tulajdonát képezik. A tulajdonos által bejegyzett domain neveket üzleti céllal senki nem használhatja és nem alkalmazhatja azokat a tulajdonos jó hírnevének rontására.

Honlapot látogatóktól származó hozzászólások, visszajelzések kezelése:
Ön ezennel tudomásul veszi és elfogadja, hogy minden a portálra küldött közlést vagy anyagot, – ideértve bármilyen adatot (kivéve a személyes adatokat), kérdést, megjegyzést, javaslatot, – nem bizalmas, és vagyoni értékkel nem bíró információként kezelünk. Ellenérték fizetése nélkül a fenntartó tulajdonába kerül minden, amit Ön elküld a honlapunkra, azt a tulajdonos bármely célra felhasználhatja – így többek között feltárhatja, és közzéteheti. Ezt azonban nem tesszük meg az Ön megkérdezése nélkül. A tulajdonos szabadon felhasználhat bármilyen ötletet, elvet, elképzelést, eljárást, illetve technikát, amely az Ön által bármely célból a portálunkra küldött közlésben megtalálható, ideértve, de nem kizárólag, az ilyen információk felhasználásával végzett termék-fejlesztést, gyártást és marketingtevékenységet. Az Ön által a webhely részére elküldött információkat nem őrizzük meg, válaszadási kötelezettséget nem vállalunk.

Webhelyünk azon részein, ahol a weboldal egyéb felhasználói által beküldött információk, hozzászólások szerepelnek, a beküldött információkat nem ellenőrizzük, illetve nem kötelességünk az ilyen információk figyelése, és semmilyen felelősséget nem vállalunk az ilyen információk tartalmáért. Fenntartjuk a jogot arra, hogy bárminemű ilyen információt bármikor, előzetes értesítés nélkül, saját belátásunk szerint szerkesszünk vagy eltávolítsunk weboldalról.

A jelen nyilatkozatban nem szabályozott kérdésekben az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.